Hoge School Leiden SAMENvoorJEUGD - JAARBOEK2015 SAMENvoorJEUGD
<< >>

Hoe kunnen professionals zoals leraren en hulpverleners, samen met ouders en verzorgers, een kind het best begeleiden naar volwassenheid? Bij negen lectoraten uit de werkvelden onderwijs, jeugdzorg en jeugdhulpverlening staat deze vraag centraal.

opdrachtgever Hoge School Leiden, Expertisecentrum Jeugd
opdracht
Jaarboek 2015 SAMEN VOOR JEUGD

te zien JAARBOEK2015 SAMENvoorJEUGD